Ống tuy ô POLI chữ dập nổi

Cung cấp ống tuy ô Alfagomma, Wiltilo, Poli, SPFLEX

Đủ các size từ 1/4 – 2”