Dây Alfagomma

Chúng tôi cung cấp dây tuy ô ALFAGOMMA từ 1/4” đến 2” , từ 1 lớp đến 6 lớp. Liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết hàng hóa và giá cả