đầu cút mặt bích

  • Hãng sản xuất Trung Quốc

CÔNG TY CP XNK THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ THỦY LỰC NHẤT ANH

MB30 1/2 R12 MB48 1″ R12 cong 45
MB30 1/2 R12 cong 45 MB48 1″ R12 cong 90
MB30 1/2 R12 cong 90 MB48 1″R12 cong 90 dài 12cm
MB34 5/8 R12 MB50 1″R12
MB34 5/8 R12 cong 45 MB50 1″ R12 cong 90
MB34 5/8 R12 cong 90 MB50 1″1/4 R12
MB38 3/4 R12 MB50 1″1/4 R12 cong 45
MB38 3/4 R12 cong 45 MB50 1″1/4 R12 cong 90
MB38 3/4 R12 cong 90 MB54 1″ R12
MB38 3/4 R12 cong 90 dài 10cm MB54 1″ R12 cong 45
MB38 3/4 R12 cong 90 dài 12cm MB54 1″R12 cong 90
MB38 1″ R12 MB54 1″1/4 R12
MB38 1″ R12 cong 45 MB54 1″1/4 R12 (CAT)
MB38 1″ R12 cong 90 MB54 1″1/4 R12 cong 45
MB41 3/4 R12 MB54 1″1/4 R12 cong 90
MB41 3/4 R12 cong 45 MB60 1″1/2 R12
MB41 3/4 R12 cong 90 MB60 1″1/2 R12 cong 90
MB41 3/4 R12 cong 90 dài 12cm MB60 1″1/2 R12 cong 45
MB41 1″ R12 MB64 1″1/4 R12
MB45 3/4 R12 MB64 1″1/4 R12 cong 45
MB45 3/4 R12 cong 45 MB64 1″1/4 R12 cong 90
MB45 3/4 R12 cong 90 MB64 1″1/2 R12
MB45 1″R12 MB64 1″1/2 R12 cong 45
MB45 1″R12 cong 45 MB64 1″1/2 R12 cong 90
MB45 1″ cong 45 dài 14cm MB72 2”R12
MB45 1″R12 cong 90 MB 72 2” R12 cong 90
MB48 1″ R12