Co nối giác to lắp sim

Các loại co giác to lắp sim theo máy nguyên bản

Co Komatsu- Chân Ren Nhật

Co Đức – Chân ren Nhật