Sản phẩm

 • Máy ép tuy ô D32Q

  Kích thước :

  Điện áp :

  Trọng lượng :

  Giá: Liên Hệ

 • Máy ép DX68 New

  Kích thước :

  Điện áp :

  Trọng lượng :

  Giá: Liên Hệ

 • EATON 5040

  Kích thước : 650*750*960

  Điện áp : 380V

  Trọng lượng : 175kg

  Giá: VNĐ

 • Máy ép compact MCX25 Mỹ

  Kích thước :

  Điện áp : 380V

  Trọng lượng : 175kg

  Giá: VNĐ

 • Máy ép Techmaflex PE38 Pháp

  Kích thước : 500*600*930

  Điện áp : 220-380V

  Trọng lượng : 170kg

  Giá: VNĐ

 • Máy ép PS51

  Kích thước : 600*420*1400

  Điện áp : 380V

  Trọng lượng : 270kg

  Giá: VNĐ

 • Máy ép P32S Finn Power

  Kích thước : 632x521x567 (mm)

  Điện áp : 380V

  Trọng lượng : 200kg

  Giá: VNĐ

 • Máy ép P32X Finn Power

  Kích thước : 632x521x567 (mm)

  Điện áp : 220-380V

  Trọng lượng : 150kg

  Giá: VNĐ

 • máy ép P20B

  Kích thước : 500*480*800

  Điện áp : 220-380V

  Trọng lượng :

  Giá: VNĐ

 • máy ép P20

  Kích thước :

  Điện áp : :220v (380v)

  Trọng lượng : 157kg

  Giá: VNĐ

 • Máy ép ống DX-69

  Kích thước : 670*430*950mm

  Điện áp : 380V

  Trọng lượng : 200kg

  Giá: VNĐ

 • tay số

  Kích thước :

  Điện áp :

  Trọng lượng :

  Giá: Liên Hệ